Hasoň stavinvest

Zpět

Průmyslová výstavba

1456248038-a3

Modernizace kalírny České zbrojovky

Jednalo se o rekonstrukci průmyslové haly v areálu České zbrojovky UB. Záměrem investora bylo zmodernizování objektu po stavební, technologické a provozní stránce.        Jednalo se o demontáž soustav stávajících velkoplošných oken..
více..

1456249559-c2-jpg

Rekonstrukce jídelny České zbrojovky

Jednalo se o kompletní rekonstrukci centrální jídelny pro Českou zbrojovku v Uherském Brodě. ..
více..

1456253521-g7-jpg

Rekonstrukce sociálních zařízení v České zbrojovce

Investor:                      Česká zbrojovka a.s.  Uherský Brod Generální dodavatel:   Ladislav Hasoň – STAVINVEST    Jedná se o kompletní rekonstrukci všech sociálních zařízení pro ženy a muže v areálu..
více..

1456252136-f3-jpg

Stavba betonového oplocení areálu České zbrojovky

Investor:                      Česká zbrojovka a.s Uherský Brod Generální dodavatel:   Ladislav Hasoň –STAVINVEST    Jednalo se o demontáž stávajícího oplocení a vybudování nového prefabrikovaného betonového..
více..

1456251432-e4-jpg

Rekonstrukce hlavního vstupu do areálu České zbrojovky

Naše firma realizovala kompletní rekonstrukci hlavního vstupu do areálu České zbrojovky a.s..  Jednalo se o vybourání stávající mramorové dlažby a položení nové žulové dlažby včetně žulového obkladu sloupů, kompletní výměnu..
více..

1456250143-d4-jpg

Parkoviště jízdních kol pro zaměstnance České zbrojovky

Investor:                      Česká zbrojovka a.s Uherský Brod Generální dodavatel:   Ladislav Hasoň – STAVINVEST    Záměrem investora bylo vybudování parkoviště jízdních kol pro zaměstnance ČZ UB jako kryté..
více..

1456249110-b5-jpg

Rekonstrukce 5. NP administrativní budovy České zbrojovky

Naše firma provedla realizaci kompletní rekonstrukce 5.NP administrativní budovy v areálu České zbrojovky a.s. Záměrem investora byla modernizace kancelářský prostor pro 50 osob, zasedací a školící místnost a sociálního zázemí pro pracovníky..
více..

Rekonstrukce sociálních zařízení ČZ

Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajících sociálních zařízení v celém areálu ČZ UB.Investor: Česká zbrojovka UB - Okin Facility Praha ..
více..

Velkosklad hutního materiálu - Daniferra Uh. Brod

Jedná se o kompletní dodávku stavebních prací ( kanceláře, soc.zařízení,venkovní úpravy, kanalizace, voda).Investor: p. Daníček - RAKOUSKO ..
více..

Rekonstrukce výrobní haly - Nový Hrozenkov

Jedná se o rekonstrukci stávajícího skladu na výrobní prostory kovovýroby včetně vestavby kanceláří a sociálního zařízení.Investor: RV Group Zlín ..
více..

Novostavba výrobní haly - Nový Hrozenkov

Jedná se o novostavbu třípatrové železobetonové prefabrikované haly pro kovovýrobu.Této výstavbě předcházely obtížné zemní práce (odkopání stávajícího terénu do výšky cca. 9 m) . Celkový náklad byl 9.000.000,00 Kč. Tato..
více..

Přestavba stávajícího areálu ZD na výrobu spárovky

Jedná se o kompletní dodávku díla a to přestavbu stávajícího areálu ZD na výrobní prostory pro výrobu spárovky včetně soc. zařízení a kanceláří...
více..

Rekonstrukce objektu 2. Května Zlín

Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího objektu na kancelářské a prodejní prostory.Investor: firma Franck m.d. s.r.o. ..
více..

Rekonstrukce stávajícího objektu na pilu

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu na pořez kulatiny včetně výstavby soc. zařízení a kanceláří.Investor: RV Group ..
více..