Hasoň stavinvest

Zpět

Parkoviště jízdních kol pro zaměstnance České zbrojovky

Investor:                      Česká zbrojovka a.s Uherský Brod

Generální dodavatel:   Ladislav Hasoň – STAVINVEST 

 

Záměrem investora bylo vybudování parkoviště jízdních kol pro zaměstnance ČZ UB jako kryté přístřešky s kapacitou 120 stání, parkoviště musí být zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob.

Stavba spočívala ve vytvoření nového zpevněného povrchu z betonové dlažby včetně odvodnění plochy do kanalizace. Uzavření parkoviště bylo provedeno ze systémových plotových dílců, lícového betonového zdiva a vstupního turniketu, který byl napojen na interní vstupní zabezpečovací systém. Veškeré oplocení bylo dále osazeno soustavou ostnatých drátů. Na zpevněnou plochu byly osazeny atypické zámečnické přístřešky se stojany pro kola. Plocha parkoviště byla uměle nasvětlena lampami.