Hasoň stavinvest

Zpět

Modernizace kalírny České zbrojovky

Jednalo se o rekonstrukci průmyslové haly v areálu České zbrojovky UB. Záměrem investora bylo zmodernizování objektu po stavební, technologické a provozní stránce.       

Jednalo se o demontáž soustav stávajících velkoplošných oken s kovovým rámem, které byly nahrazeny vyzdívkami a novými plastovými okny s venkovními hliníkovými žaluziemi. Zároveň byly měněny vstupní automatická vrata do všech částí provozu.

Vnitřní rekonstrukce objektu spočívala ve statickém zajištění objektu, který byl vlivem sedání a technologických vibrací v nebezpečném stavu. Zajištění objektu bylo řešeno vybouráním dělících konstrukcí a sešíváním prasklin v cihelném a betonovém zdivu.   

Modernizace provozu znamenala demontáže a nové napojení technologických zařízení např. nová kalící pec CODERE a vakuová pec IVA. Dále byla proveden výměna veškeré elektroinstalace a vzduchotechniky. Vizuální modernizace spočívala v rekonstrukci podlah o ploše cca 2000 m2, kde byly použity epoxidové silnovrstvé stěrky s požadavky
na tepelnou a mechanickou odolnost pro metalurgický provoz. Následovala oprava veškerých omítek spolu s malbami stěn a stropů, dále nátěry všech technologických zařízení rozvodů a ocelových konstrukcí. Pro zaměstnance bylo vytvořeno pracovní prostředí a zázemí z vestavěných ocelových hal opláštěných sendvičovými IPN panely. Do OK vestavku byl např. osazen automatický zakladač Kardex o výšce 9m.

 

Zakázka byla realizována za plného provozu, postup prací musel být časově koordinován v závislosti na požadavku investora – výroba nemohla být přerušena